Blog

8 mar 2018

RODO – co to jest i czy mnie dotyczy?

co to jest RODO

Od kilku tygodni nasze skrzynki mailowe zasypywane są ofertami dotyczącymi szkoleń, publikacji i ofert wdrożenia RODO. Wiele osób usuwa te wiadomości, inni zastanawiają się czy ten temat ich dotyczy, a jeszcze inni jak się odnaleźć w gąszczu ofert, czy w ogóle warto z nich korzystać, czy RODO nakłada nowe obowiązki i w końcu, czym to RODO jest?

RODO to skrótowa, potoczna już nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny, który od dnia 25 maja 2018 r.  będzie regulował zasady przetwarzania danych osobowych i ich ochrony na terenie Unii Europejskiej.

RODO w istotny sposób zmienia nie tylko prawo, ale również filozofię ochrony danych osobowych. Wymaga od administratorów danych osobowych oraz od procesorów dostosowania się do nowych wymogów oraz zapewnienia adekwatnego zabezpieczenia danych osobowych, które przetwarzają.

Kto zatem będzie obowiązany stosować nowe przepisy?

Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia to osoba fizyczna  lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a procesor to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Zgodnie z powyższą definicją, każdy z nas przetwarza dane osobowe –  RODO nie ma jednak zastosowania do ochrony danych osobowych przetwarzanych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

Każdy  prowadzi działalność gospodarczą, czy to jako jednoosobowy przedsiębiorca, czy jako spółka powinien przygotować się do zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Zmiany dotyczą również organów publicznych wszelkich szczebli, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego.

Podjęcie działań zmierzających do przygotowania swojej organizacji do stosowania  nowego prawa i wdrożenia RODO jest zatem konieczne i wymaga profesjonalnego doradztwa.