Wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria prowadzi obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, dochodząc przed sądem odszkodowań od deweloperów i wykonawców  tytułu rękojmi oraz odszkodowań za ujawnione w budynkach wady. Nadto prowadzi sprawy związane z odzyskiwaniem należności od członków wspólnoty tj. zaległości w zapłacie czynszów oraz opłat na fundusze remontowe. Pomaga formułować treść uchwał podejmowanych na zebraniach wspólnot oraz wspiera Zarządy wspólnot w prowadzeniu bieżących spraw wspólnoty mieszkaniowej i zarządu nieruchomością wspólną.