Blog

8 mar 2018

Kim jest IOD

Inspektor Ochrony Danych

IOD lub DPO  to skrótowa nazwa Inspektora Ochrony Danych ( ang. data protection officer)

Od 25 maja 2018r IOD zastąpi aktualnie fukającą funkcje  ABI – Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Nie jest to jednak zmiana wyłącznie kosmetyczna i dotycząca nazwy.

Wymagania wobec kompetencji IOD są znacznie wyższe niż obecnie wobec ABI. Warto też pamiętać, że powołanie IOD nie zawsze jest obowiązkowe. Jeśli jednak audyt prawno-informatyczny i analiza ryzyka wykażą że w danej organizacji potrzebne jest posiadania IOD, to powinna być to osoba o wysokich kompetencjach, posiadająca wiedzę prawną i praktyczną w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Należy pamiętać, że odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa danych ponosi Administrator danych osobowych, więc ważnym jest dla niego aby osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem danych w jego organizacji była kompetentna i stanowiła dla niego realną pomoc i wsparcie.