Prawo transportowe

Kancelaria prowadzi obsługę firm przewozowych i spedycyjnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu administracyjnym związanym z uzyskaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie  krajowego oraz wspólnotowego transportu drogowego osób i rzeczy, a także w sprawach związanych z przeniesieniem uprawnień. Prowadzimy sprawy w postępowaniu dotyczącym uzyskania zezwoleń loco, zezwoleń tranzytowych oraz ogólnych. Pomagamy w dokonywaniu wymaganych prawem zgłoszeń (zmiana danych, zmiana osoby zarządzającej transportem, wymiana taboru). Opiniujemy umowy przewozu, spedycji, kabotażu. Prowadzimy procesy sądowe oraz negocjacje związane z dochodzeniem należności wynikających z zawartych umów a także dotyczących odszkodowań. Reprezentujemy Klientów w sprawach pracowniczych związanych zarówno z wynagrodzeniami kierowców, jak i ustalaniem istnienia stosunku pracy.