Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy. Dochodzimy przed Sądem odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Pomagamy pracodawcom wdrożyć w ich przedsiębiorstwach rozwiązania antydyskryminacyjne i antymobbingowe. Świadczymy pomoc prawną w zakresie sporządzania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, a także pomagamy w pracodawcom w zgodnym z przepisami prawa pracy sporządzaniu regulaminów pracy oraz oświadczeń pracodawcy składanych pracownikom.