Obsługa firm

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców.

W ramach indywidualnie ustalonego pakietu usług udzielamy bieżących porad prawnych, opiniujemy umowy, sporządzamy pisma i wezwania do zapłaty. Prowadzimy negocjacje i mediacje. W ramach stałej obsługi zapewniamy też kompleksową reprezentację przed sądami i organami administracji  we wszelkich sprawach wynikłych w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Aby zapewnić pełną ochronę prawną naszym klientom współpracujemy z rzeczoznawcami z danej dziedziny, co pozwala na zabezpieczenie interesów Klientów poprzez ustalenie realnej kwoty odszkodowania czy też weryfikację opinii biegłych sporządzanych w toku postępowania przed sądem.

Specjalizujemy się w obsłudze firm działających w branży budowlanej, w handlu i w transporcie.

Oferujemy również pełną obsługę prawną przy zakładaniu spółek handlowych i cywilnych oraz stowarzyszeń i fundacji: sporządzamy umowy i statuty oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniu rejestrowym.

Świadczymy również doraźną pomoc prawną przedsiębiorcom, opiniując umowy, udzielając konsultacji prawnych czy też reprezentując w sprawach przed sądem oraz organami administracji.