Specjalizacje

Prawo cywilne

 • reprezentacja w sprawach sądowych
 • porady prawne
 • opiniowanie umów
 • sprawy spadkowe
 • zniesienie współwasności

Prawo zamówień publicznych

 • doradztwo
 • opinie i analizy prawne
 • tworzenie dokumentacji przetargowej
 • postępowanie skargowe
 • zastępstwo prawne

Prawo gospodarcze

 • obsługa prawna firm
 • porady prawne
 • opiniowanie umów
 • wezwania do zapłaty
 • reprezentacja

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • mediacje
 • postępowania sądowe
 • ustalanie ojcostwa
 • adopcje
 • ustanawianie opieki

Prawo autorskie i IT

 • ochrona danych osobowych
 • ochrona dóbr osobistych
 • obsługa prawna start-up’ów
 • postępowania ADR 
 • opiniowanie umów IT

Prawo medyczne

 • postępowanie administracyjne
 • dochodzenie odszkodowań
 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentowanie pokrzywdzonych
 • wyroby medyczne i produkty lecznicze

Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych
 • obrona w postępowaniu wykonawczym
 • reprezentowanie pokrzywdzonego
 • porady i konsultacje prawne

Prawo budowlane

 • odszkodowania i kary umowne
 • rękojmia
 • postępowanie administracyjne
 • decyzje i pozwolenia
 • mediacje

Prawo administracyjne

 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie przed urzędami skarbowymi
 • koncesje i zezwolenia
 • odwołania
 • sporządzanie skarg

Wspólnoty mieszkaniowe

 • odszkodowania od deweloperów
 • rękojmia budynków
 • odszkodowania za wady
 • odzyskiwaniem należności
 • przygotowywanie uchwał

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • mobbing i dyskryminacja
 • rozwiązywanie umów
 • przygotowywanie umów
 • regulaminy
 • oświadczenia pracownicze

Prawo transportowe

 • uzyskiwanie licencji i zezwoleń
 • opiniowanie umów
 • przenoszenie uprawnień
 • dochodzenie należności i odszkodowań
 • sprawy pracownicze