Prawo zamówień publicznych

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne, a także w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych. Sporządzamy opinie i analizy prawne, w tym dotyczące tworzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i pozostałej dokumentacji przetargowej. Świadczymy pomoc na rzecz przedsiębiorców w korzystaniu ze środków ochrony prawnej, zapewniamy zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem w postępowaniu skargowym.