Prawo autorskie i IT

Kancelaria prowadzi stałą obsługę  przedsiębiorstw z branży e-commerce. Sporządzamy i opiniujemy umowy dotyczące e-commerce. Doradzamy w sprawach związanych ze świadczeniem usług droga elektroniczną, w szczególności dotyczących prawa konsumenckiego oraz  sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
Doradzamy  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i tworzeniem zbiorów danych osobowych w firmie  – rejestracja baz danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Prowadzimy sprawy sądowe oraz mediacje dotyczące sporów wynikających z umów IT.

Prowadzimy sprawy związane z ochroną dóbr osobistych, żądając usunięcia powstałych naruszeń a także dochodzimy zadośćuczynienia i odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych w Internecie.

Zapewniamy bieżącą obsługę prawną start-up’ów.  Pomagamy w wyborze optymalnej formy działalności, zapewniamy reprezentację w postępowaniu związanym z rejestracją działalności gospodarczej, wpieramy w negocjacjach z inwestorami i kontrahentami. Przygotowujemy oraz opiniujemy umowy inwestycyjne.  Doradzamy jak zarządzać własnością intelektualną i know-how.