Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa karnego. Podejmujemy się obrony naszych klientów od początku postępowania przygotowawczego, tj. od pierwszego przesłuchania w sprawie związanego z przedstawieniem zarzutów. Obecność obrońcy podczas tej czynności ma nierzadko bardzo istotny wpływ na dalszy przebieg postępowania i jego finalny efekt. W zakresie naszych usług znajduje się obrona osób oskarżonych przed Sądami karnymi we wszystkich instancjach, także przed Sądem Najwyższym. Prowadzimy również obronę w postępowaniu wykonawczym, zwłaszcza związanym z ubieganiem się o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, przerwy w karze oraz wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Reprezentujemy pokrzywdzonych przestępstwami w postępowaniu przygotowawczym (śledztwie bądź dochodzeniu) oraz w postępowaniu przed Sądem w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, dbając o ochronę ich interesów, a także uzyskanie w postępowaniu karnym stosownego naprawienia szkody.

Świadczymy pomoc prawną zarówno w zakresie typowego prawa karnego, jak też związanego z błędami w sztuce medycznej, wypadkami komunikacyjnymi, sprawami karno-skarbowymi oraz odpowiedzialnością karną członków organów osób prawnych.