Prawo budowlane

Prawo budowlane – drogą do Twojego sukcesu

Kancelaria prowadzi stałą obsługę firm budowlanych i deweloperów. Prowadzimy procesy sądowe oraz negocjacje związane z procesem budowlanym. Dochodzimy odszkodowań i kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umów o roboty budowlane, odszkodowań z tytułu rękojmi za wady budynku. Reprezentujemy również Klientów w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym w celu uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń. Prowadzimy również mediacje w toku procesu inwestycyjnego dążąc do polubownego rozwiązania sporów, które wstrzymują realizację inwestycji.

Prawo budowlane reguluje kwestie związane z budową domu, co ma niebagatelne znaczenie dla wszystkich, którzy planują stawianie wymarzonego domu. Pojawiające się w nim zmiany i nowelizacje sprawiają, że przed rozpoczęciem wszelkich działań najlepiej zasięgnąć fachowej porady w tym zakresie. Pozwoli ona na uniknięcie kar czy dodatkowych kosztów. Nasza kancelaria specjalizuje się w zakresie prawa budowlanego i udziela porad odnośnie terminów i wymagań stawianych podczas budowy i przebudowy.

Jeśli chodzi o umowy deweloperskie, Wrocław jest miastem, w którym występują one coraz częściej. Ma to związek zarówno z rozwojem firm deweloperskich, jak i całego rynku nieruchomości. Podpisanie takiej umowy nakłada obowiązki zarówno na przedsiębiorcę, jak i nabywcę mieszkania. Dlatego przed podpisaniem takiego dokumentu warto skonsultować najpierw swoją decyzję z prawnikiem. Pomoże on w ustaleniu, czy umowa nie zawiera pułapek i niuansów, które w późniejszym okresie będą skutkowały wzrostem kosztów bądź dodatkowymi opłatami.

Umowy deweloperskie – kompleksowa obsługa Wrocław

Nasi prawnicy opiekują się Państwem od samego początku, czyli procesu negocjacji, aż do samego końca – czyli realizacji umowy i jej końcowego rozliczenia. Negocjujemy i analizujemy umowy deweloperskie, dzięki czemu macie Państwo pewność, że zaproponowane przez dewelopera rozwiązanie jest najlepsze. Co więcej – dla Państwa stajemy się nie tylko pełnomocnikiem, ale przede wszystkim doradcą. Proponujemy rzeczowe rozwiązania w zakresie relacji z wykonawcami procesu budowlanego, dzięki czemu nie macie żadnych kłopotów ze swoimi partnerami biznesowymi.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że prawo budowlane jest złożonym zagadnieniem, dlatego wszelkie kwestie z nim związane staramy się wyjaśniać klientom zrozumiałym dla nich językiem. Czynnikiem wyróżniającym naszą kancelarię na tle innych jest bogate doświadczenie i wiedza, poparte wieloletnią praktyką adwokacką, co sprawia, że proponujemy Państwu najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązania, które w końcowym etapie współpracy, pozwalają osiągnąć obustronny sukces.