Szkolenia

W ramach naszej działalności oferujemy także szkolenia dla przedsiębiorców i samorządów zawodowych m.in. z zakresu: alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, ochrony konkurencji i konsumentów, odpowiedzialności sprzedawców z tytułu rękojmi i gwarancji, zarządu nieruchomościami czy windykacji należności.

Tematy szkolenia ustalamy indywidualnie i dostosowujemy do potrzeb klientów. W ramach szkolenia każdy jego uczestnik otrzymuje również  materiały dotyczące danego zagadnienia.