Mediacje

Mediacje są metodą rozwiązywania sporów poza sądem.  Można je rozpocząć w każdej fazie sporu.  Mediator pomaga osiągnąć porozumienie i zawrzeć ugodę, która będzie satysfakcjonująca dla obu stron konfliktu – każdy wygrywa.

Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd jest skuteczna i wykonalna, to znaczy, że na jej podstawie można np. prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie przed sądem często jest długotrwałe, kosztowne i nie zawsze pozwala uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie. Istotą mediacji jest szybkość postępowania i jego całkowita dobrowolność – każda ze stron może w każdej chwili zrezygnować z dalszego postępowania, a przede wszystkim, strony mają wpływ na wynik postępowania – samodzielnie wypracowują treść porozumienia. W ramach mediacji strony mogą w jednym postępowaniu rozwiązać wszystkie kwestie sporne pomiędzy nimi, co przed sądem często jest ze względów formalnych niemożliwe.

Nasza kancelaria prowadzi postępowania mediacyjne, a także reprezentuje klientów lub udziela im wsparcia prawnego w toku mediacji.

Prowadzimy mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych.