Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych, udzielamy porad prawnych, sporządzamy i opiniujemy umowy. Kompleksowo zajmujemy się sprawami spadkowymi; począwszy od przeprowadzenia postępowania dotyczącego nabycia spadku, poprzez uregulowanie spraw majątkowych związanych ze spadkiem, aż po ujawnienie odziedziczonych praw w rejestrach, np.: w księgach wieczystych oraz załatwienie formalności związanych z podatkiem od spadku w Urzędzie Skarbowym. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym w szczególności reprezentujemy klientów w postępowaniach o zniesienie współwłasności, o podział nieruchomości, o zasiedzenie nieruchomości oraz o ustanowienie służebności.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie obrotu nieruchomościami i w sprawach lokalowych.

Zajmujemy się prawem zobowiązań. Sporządzamy i opiniujemy umowy. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw wynikłych na tle sporów z wszelkiego rodzaju umów oraz zapewniamy reprezentację przed sądem w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, jak również niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu u wszystkim dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów, praw wynikających z rękojmi i gwarancji oraz windykacji należności.