Prawo medyczne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa medycznego – reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniu przed sądem w sprawach zdarzeń medycznych i odszkodowań,  jak i w  postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Świadczymy również usługi  w zakresie ochrony praw pacjenta oraz ochrony danych osobowych pacjenta.

Świadczymy pomoc prawną w postępowaniu karnym związanym z błędami w sztuce medycznej.

Zapewniamy  kompleksową obsługę prawną w sprawach dopuszczania do obrotu i wprowadzania na rynek krajowy wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych, a także w sprawach obrotu tymi produktami.