Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kancelaria Prawna BGB s.c. jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) w zakresie danych związanych z korzystaniem ze strony Internetowej banaszewscy.pl (pliki cookies) oraz współadministratorem danych osobowych związanych z korzystaniem z fanpage na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/banaszewscy. ADO Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.
 2. Kancelaria Prawna BGB s.c. z siedzibą we Wrocławiu przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Kancelaria Prawna BGB s.c. nie przetwarza Państwa danych w sposób zautomatyzowany, nie dokonuje profilowania, nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom.
 4. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. Informacje ogólne. Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Państwa urządzeniu przez odwiedzane strony internetowe. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Kancelaria Prawna BGB s.c. wykorzystuje wyłącznie pliki Cookies techniczne,……. które są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Dzielą się one na pliki cookies stałe które, jak sama nazwa wskazuje, na dłużej pozostają w przeglądarce i zachowują informacje o np. optymalnym dla Państwa układzie strony oraz na pliki cookies sesyjne, które pojawiają się jedynie wtedy, gdy korzysta się z przeglądarki. Znikają one zaraz po zamknięciu strony; są to pliki niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcji.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę Internetową banaszewscy.pl wyłącznie w celu utrzymania sesji – kiedy odwiedzacie Państwo stronę, a także w celu zapewnieniu odpowiedniego wyświetlania strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia Państwo korzystacie.
 3. Kancelaria Prawna BGB s.c. nie wykonuje w związku z tymi plikami żadnych operacji, w szczególności nie wykorzystuje plików cookies w celach marketingowych ani analitycznych.
 4. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą dostępnych opcji przeglądarkowych. Wedle naszej wiedzy każda z przeglądarek Internetowych posiada opcje usunięcia plików cookies i w każdej chwili mogą Państwo skorzystać z tej możliwości. Przykładowo:
  1. Aby usunąć pliki cookie w przeglądarce Google Chrome, należy wejść w menu opcji znajdujące się w prawym, górnym rogu (oznaczone trzema kropeczkami) i wybrać opcję „Historia”. Wówczas pojawi nam się osobna karta, która pokaże przeglądane dotychczas witryny. W lewym, górnym rogu znajdziemy opcję „Wyczyść dane przeglądania”. Klikamy w nią, a następnie w nowo wyświetlonym oknie zaznaczamy box „Pliki cookie i inne dane witryn”. W górnej części tego okna znajdziemy również opcję czyszczenia danych z konkretnego okresu. Możemy tu wybrać czyszczenie danych sprzed ostatniej godziny, tygodnia bądź od samego początku korzystania.
  2. Aby usunąć pliki cookie w przeglądarce Microsoft Edge należy wejść w menu opcji znajdujące się w prawym, górnym rogu (oznaczone trzema kropeczkami) i wybrać opcję Ustawienia. Następnie należy wybrać okienko „wyczyść dane przeglądania” i zaznaczyć odpowiednie dane do usunięcia, tj. pliki cookie i zapisane dane witryn Internetowych.
 5. Administratorem strony Internetowej www.banaszewscy.pl jest Kancelaria Prawna BGB s.c. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzając Państwa dane osobowe dbamy o przestrzeganie zasad wynikających z RODO, w szczególności o:
  1. Legalność – dbałość o ochronę prywatności i przetwarzanie danych zgodnie z prawem;
  2. Bezpieczeństwo – zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych;
  3. Adekwatność i minimalizacja – przetwarzanie takiej ilości danych, jaka jest niezbędna do realizacji celów, np. wykonania umowy.
  4. Zapewnienie praw Jednostki − umożliwienie osobom, których dane dotyczą, wykonywania ich praw w zakresie przetwarzanych danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
  5. Czasowość – przetwarzanie danych przez taki okres, jaki jest niezbędny lub wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż jest to potrzebne lub wymagane.
  6. Prawidłowość – przetwarzanie w taki sposób, aby zachować prawidłowość danych.
 2. Klauzula informacyjna RODO
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Prawna BGB s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 3/3.
  2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: kancelaria@banaszewscy.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: ochrona danych osobowych.
  3. Bezpieczeństwo. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dane przetwarzają wyłącznie upoważnione do tego osoby, zgodnie z ich zakresem obowiązków. Nie wykorzystujemy danych w innym celu niż zostały zebrane.
  4. Zasady przetwarzania. Przetwarzamy dane naszych klientów w zakresie wynikającym z zawartych umów, a także dane naszych pracowników i podmiotów współpracujących w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz zawartych umów. Dane, które przetwarzamy w związku z funkcjonowaniem strony Internetowej banaszewscy.pl nie pozwalają nam na identyfikację osób odwiedzających stronę. Jak wskazano w pkt II, korzystamy wyłącznie z plików cookies technicznych, i nie wykorzystujemy plików cookies do marketingu, analityki ani do śledzenia użytkowników. Dane, które przetwarzamy w ramach fanpage na Facebooku www.facebook.com/banaszewscy, obejmują informacje, pozostawione przez osoby odwiedzające nasz fanpage, które pozostawią komentarz lub polubią naszą stronę. Dane te przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażanej poprzez aktywne działania na fanpage. Dane osób, które odwiedziły nasza stronę nie pozostawiając komentarzy lub polubień są zanonimizowane – nie mamy możliwości identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Nie wykorzystujemy narzędzi marketingowych dostarczanych przez Facebook do dokonywania jakichkolwiek operacji na danych. Przypominamy, że korzystanie z serwisu społecznościowego Facebooka wymaga akceptacji jego polityki prywatności i zasad przetwarzania danych. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajduje się pod adresem  www.facebook.com/privacy/explanation.
  5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą. Na podstawie RODO, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez Kancelaria Prawna BGB s.c., przysługuje Państwu prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych lub (co do niektórych danych) do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

KONTAKT

W razie pytań i wniosków dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt:

Kancelaria Prawna BGB s.c.  e-mail kancelaria@banaszewscy.pl