Obsługa klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma i przede wszystkim reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądem oraz organami administracji. Prowadzimy sprawy cywilne, rodzinne, karne oraz sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.