5 mar 2020

DAROWIZNA A ZACHOWEK

Spadkodawcy często chcąc uniknąć niepotrzebnych sporów związanych z podziałem ich majątku po śmierci, przekazują swój majątek w formie darowizny wybranym przez siebie osobom. Czy zatem w sytuacji, kiedy w chwili śmierci spadkodawca nie miał już żadnego majątku, możliwe jest otrzymanie jakiegokolwiek zachowku? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie zapraszam do lektury niniejszego artykułu. Pomimo tego,...
Czytaj więcej
8 mar 2018

Wdrożenie RODO – na czym polega

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO wprowadza rewolucję w sposobie przetwarzania danych osobowych. Obecnie obowiązujące przepisy nakładały obowiązki związane z prowadzeniem pewnej dokumentacji i wykonaniem pewnych określonych czynności –  np. zgłoszenia zbioru danych GIODO. Obowiązek rejestracji zbioru danych od dnia 25 maja 2018r zniknie. Miejsce sztywnych ustawowych wymogów zajmie tzw. proaktywne podejście  do ochrony danych...
Czytaj więcej
8 mar 2018

Kim jest IOD

IOD lub DPO  to skrótowa nazwa Inspektora Ochrony Danych ( ang. data protection officer) Od 25 maja 2018r IOD zastąpi aktualnie fukającą funkcje  ABI – Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Nie jest to jednak zmiana wyłącznie kosmetyczna i dotycząca nazwy. Wymagania wobec kompetencji IOD są znacznie wyższe niż obecnie wobec ABI. Warto też pamiętać, że powołanie IOD...
Czytaj więcej
29 kw. 2015

Rozwód

Problemy codziennego życia, nieporozumienia i kłótnie, rozłąka spowodowana pracą z dala od rodziny często prowadzą do tego, że małżonkowie oddalają się od siebie, a łączące ich uczucia wygasają. Stają wówczas przed trudną decyzją dotyczącą tego, czy powinni zakończyć swój związek i wystąpić o rozwód. Jeżeli małżonkowie są przekonani (lub tylko jedno z nich), że już...
Czytaj więcej
16 kw. 2015

Czy zarządowi sp. z o.o. trzeba udzielić absolutorium w tajnym głosowaniu?

Zbliża się czas odbycia w wielu spółkach z o.o. zwyczajnych zgromadzeń wspólników tych spółek (najczęściej do 30 czerwca 2015 r.). Pojawia się zatem pytanie o formę głosowania nad absolutorium dla zarządu. KSH w art. 247 stanowi, że głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się tylko przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub...
Czytaj więcej
25 mar 2015

Mediacja

Mediacja jest zaliczana do alternatywnych metod rozwiązywania sporów, określanych w skrócie mianem ADR od angielskiego alternative dispute resolution. Stwarza możliwość uzyskania rozstrzygnięcia sporu w sposób lepiej  dostosowany do indywidualnych potrzeb stron, niż tradycyjne postępowanie przed sądem. Dzieje się tak, ponieważ to same strony sporu, z pomocą neutralnej osoby trzeciej, wypracowują ostateczne rozwiązanie. Sprawdza się szczególnie...
Czytaj więcej