Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego. Nasi prawnicy reprezentują Klientów w postępowaniu przez organami administracji i urzędami skarbowymi; pomagają w uzyskaniu koncesji i zezwoleń; sporządzają odwołania od decyzji administracyjnych oraz reprezentują Klientów w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym; sporządzają również skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.