Marcin Balicki

ADWOKAT

Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2008 r. prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w prawie karnym, karnym skarbowym, w prawie wykroczeń oraz w sprawach wypadków drogowych oraz zdarzeń medycznych. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.