dr Anna Banaszewska

ADWOKAT

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, adwokat, autorka licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa procesowego cywilnego.Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz filologię germańską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach stypendium zagranicznego studiowała prawo na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego (Schule des deutschen Rechts) organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.  Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz w procedurze cywilnej, prawie cywilnym i gospodarczym.

Posługuje się biegle językiem niemieckim i angielskim. Prowadzi lektoraty z prawniczego języka angielskiego. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego oraz prelegentka na wielu szkoleniach i konferencjach naukowych. Należała do zespołu szkoleniowego w ramach Projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury – „Wsparcie orzecznictwa i poprawa jakości usług publicznych na rzecz przedsiębiorców” – Projekt Systemowy „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”, którego odbiorcami są członkowie kadry wymiaru sprawiedliwości: sędziowie, referendarze sądowi, asystenci sędziowscy, urzędnicy i kadra kierownicza sądów.