dr Anna Banaszewska

ADWOKAT

Adwokat, doktor nauk prawnych i nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie ochrony środowiska i prawie zamówień publicznych. Doradza przedsiębiorcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z sukcesem reprezentuje wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Rozprawa doktorska jej autorstwa na temat „Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych” została wyróżniona przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego. Jest współautorem komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

Prowadzi szkolenia dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów, mediatorów, a także przedsiębiorców. Należała do zespołu szkoleniowego w ramach Projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury – „Wsparcie orzecznictwa i poprawa jakości usług publicznych na rzecz przedsiębiorców” – którego odbiorcami byli członkowie kadry wymiaru sprawiedliwości: sędziowie, referendarze sądowi, asystenci sędziowscy, urzędnicy i kadra kierownicza sądów.

Zdobywała praktyczne doświadczenie w kancelariach niemieckich, m.in. jednej z największych niemieckich kancelarii Heuking Kühn Lüer Wojtek w Düsseldorfie. Biegle włada językiem niemieckim. W ramach programu Erasmus studiowała prawo na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (Freie Universität Berlin). Jest absolwentką Szkoły Prawa Niemieckiego (Schule des deutschen Rechts) oraz Szkoły Prawa Austriackiego (Schule des Osterreichischen Rechts).  Jest członkiem Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung.

Świadczy pomoc prawną w języku polskim, niemieckim i angielskim.