dr Anna Banaszewska

ADWOKAT

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz filologię germańską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach stypendium zagranicznego studiowała prawo na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego (Schule des deutschen Rechts) organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Obecnie odbywa stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w procedurze cywilnej, prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie zamówień publicznych.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim. Prowadzi lektoraty z prawniczego języka angielskiego. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego oraz prelegentka na wielu szkoleniach i konferencjach naukowych. Należy do zespołu szkoleniowego w ramach Projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury – „Wsparcie orzecznictwa i poprawa jakości usług publicznych na rzecz przedsiębiorców” – Projekt Systemowy „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”, którego odbiorcami są członkowie kadry wymiaru sprawiedliwości: sędziowie, referendarze sądowi, asystenci sędziowscy, urzędnicy i kadra kierownicza sądów.