Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym. Prowadzimy sprawy o rozwód i separację, zapewniając naszym klientom nie tylko kompleksową pomoc prawną, ale, w razie potrzeby, również konsultacje psychologiczne i pedagogiczne. Pomagamy rozwodzącym się małżonkom kompleksowo uregulować sprawy związane z opieką nad małoletnimi dziećmi oraz ustaleniem sposobu kontaktów z dziećmi; W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami w istotnych sprawach dotyczących dzieci, takich jak wybór szkoły, wyjazd za granicę czy zgoda na leczenie, prowadzimy mediacje, a także postępowania sądowe o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

Jedną ze specjalności naszej kancelarii jest prawo rodzinne, które obejmuje normy legislacyjne zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Prawo rodzinne reguluje przepisy dotyczące majątkowych i niemajątkowych stosunków między małżonkami i krewnymi oraz stanowi o stosunkach wynikających z kurateli, opieki i przysposobienia. W zakres opieki prawnej naszej kancelarii wchodzą m.in. rozwody, separacje czy sprawy o alimenty.

Rozwód wiąże się z dużym zaangażowaniem emocjonalnym oraz stresem – szczególnie wówczas, gdy dochodzi do niego wraz z orzekaniem o winie jednej ze stron. Ustalenia wymagają również kwestie opieki nad dziećmi, ponadto należy uregulować kwestie związane ze wspólnym majątkiem. Wszystko to sprawia, że większość klientów nie czuje się w tej sytuacji komfortowo i poszukuje zarówno porady, jak i wsparcia prawnego. Aby szybko i możliwie bezproblemowo przejść przez sprawę rozwodową, niezbędny jest adwokat. Rozwód to sytuacja trudna dla małżonków, a nierzadko również dzieci, dlatego nasza kancelaria dokłada wszelkich starań, by proces przebiegał jak najszybciej i przy jak najmniejszym zaangażowaniu stron oraz dzieci. W zależności od potrzeb naszych klientów świadczymy także dodatkowe usługi mediacyjne i zapewniamy wsparcie na każdym etapie sprawy rozwodowej. Siedzibą naszej kancelarii jest Wrocław, choć coraz częściej zgłaszają się do nas również klienci spoza miasta.

Nie tylko w przypadku rozwodu ważny jest skuteczny adwokat – sprawy rodzinne to także kwestie spadkowe czy sprawy dotyczące alimentów bądź ograniczenia praw rodzicielskich. Alimenty płacone na utrzymanie dzieci wiążą się często ze żmudnym i skomplikowanym procesem dochodzenia do porozumienia między małżonkami, zwykle właśnie na drodze prawnej. Dlatego warto zdecydować się na usługi naszej kancelarii: wieloletnie doświadczenie w sprawach o alimenty sprawia, że pomożemy w szybkim i bezproblemowym zakończeniu tego typu sporów.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o ustalenie ojcostwa, jak równie o zaprzeczenie ojcostwa.

Do kategorii spraw rodzinnych należą również sprawy, o adopcję, o ustanowienie rodziną zastępczą oraz o ustanowienie opieki.

Szczegółowy zakres spraw z obszaru prawa rodzinnego, którymi zajmuje się nasza kancelaria:

  • alimenty (obniżenie, podwyższenie, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
  • przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia,
  • rozwiązanie małżeństwa (rozwód),
  • separację, zniesienie separacji,
  • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
  • ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i zaprzeczenie macierzyństwa.

Nasz prawnik może stać się mediatorem w sprawach tak delikatnej natury, jakimi są relacje pomiędzy krewnymi, dzięki czemu Państwa sprawy rodzinne nie będą musiały kończyć się na sali sądowej.

Każda przyjęta przez nas sprawa, niezależnie od tego, czy jest to rozwód czy roszczenia alimentacyjne, jest przez nas dogłębnie analizowana. Dzięki takiemu działaniu jesteśmy w stanie doradzić klientowi najlepsze rozwiązanie. Ważne dla nas jest, aby ten traktował adwokata, do którego przyszedł po poradę jak sprzymierzeńca i powiernika, który chce dla niego jak najlepiej. Tylko takie podejście sprawi, że osoba potrzebująca naszej pomocy będzie w stanie zaufać i opowiedzieć o swoim problemie ze szczegółami, co sprawi, że adwokat będzie mógł zaproponować skuteczną linię obrony. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozstania wywołują w
małżonkach silne emocje, których na co dzień nigdy by nie ujawnili, dlatego też staramy się być dla naszych klientów wsparciem, zarówno w naszej kancelarii, jak i na sali sądowej. Szczególną uwagę zwracamy także na dzieci, które dogłębnie przeżywają rozstanie rodziców. Staramy się, aby w jak najmniejszym stopniu odczuwały trudne chwile.