Prawo budowlane

Kancelaria prowadzi stałą obsługę firm budowlanych i deweloperów. Prowadzimy procesy sądowe oraz negocjacje związane z procesem budowlanym. Dochodzimy odszkodowań i kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umów o roboty budowlane, odszkodowań z tytułu rękojmi za wady budynku. Reprezentujemy również Klientów w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym w celu uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń. Prowadzimy również mediacje w toku procesu inwestycyjnego dążąc do polubownego rozwiązania sporów, które wstrzymują realizację inwestycji.

Prawo budowlane reguluje kwestie związane z budową domu, co ma niebagatelne znaczenie dla wszystkich, którzy planują stawianie wymarzonego domu. Pojawiające się w nim zmiany i nowelizacje sprawiają, że przed rozpoczęciem wszelkich działań najlepiej zasięgnąć fachowej porady w tym zakresie. Pozwoli ona na uniknięcie kar czy dodatkowych kosztów. Nasza kancelaria specjalizuje się w zakresie prawa budowlanego i udziela porad odnośnie terminów i wymagań stawianych podczas budowy i przebudowy.

Jeśli chodzi o umowy deweloperskie, Wrocław jest miastem, w którym występują one coraz częściej. Ma to związek zarówno z rozwojem firm deweloperskich, jak i całego rynku nieruchomości. Podpisanie takiej umowy nakłada obowiązki zarówno na przedsiębiorcę, jak i nabywcę mieszkania. Dlatego przed podpisaniem takiego dokumentu warto skonsultować najpierw swoją decyzję z prawnikiem. Pomoże on w ustaleniu, czy umowa nie zawiera pułapek i niuansów, które w późniejszym okresie będą skutkowały wzrostem kosztów bądź dodatkowymi opłatami.